TOPOGRAFIE - ORADEA - PFA Ardelean Ioan – Geodez

 

    Contact


    ing. Ardelean Ioan - geodez
    Oradea, str.Dimitrie Cantemir 45, ap.2
    Telefon: 0745662993
    E-mail: ardelean.topo@gmail.com
Cadastru


Executăm lucrări de specialitate în Oradea și împrejurimi:
- Cadastru imobiliar (case, apartamente, construcții industriale) şi edilitar (drumuri, căi ferate, etc.);
- Documentaţii cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor;
- Înscrierea unei construcţii noi sau extinderea ei pe o parcelă înscrisă în Cartea Funciară;
- Alipiri, dezlipiri construcţii şi terenuri (intravilan şi extravilan), rectificări limite;
- Obţinerea avizelor de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Relevee.


Topografie

 

Executăm lucrări de specialitate în topografie pentru realizarea bazei de date digitale şi grafice necesare lucrărilor de:
- Construcţii de drumuri;
- Construcţii de locuinţe ;
- Construcţii industriale;
- Reţele edilitare;
- Realizarea PUZ (Plan Urbanism Zonal);
- Realizarea PUD (Plan Urbanism Detaliu);
- Trasări construcţii civile şi industriale;
- Trasări drumuri ;
- Trasări reţele edilitare;
- Construcţii hidrotehnice;
- Realizarea studiilor topografice pentru stabilirea perimetrului de exploatare a balastierelor;
- Documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan;
- Documentaţii topocadastrale necesare pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
- Plan de situaţie pentru orice tip de platformă;
- Planuri de situaţie incluzând curbe de nivel;
- Profile longitudinale şi transversale;
- Calcule pentru determinarea volumului